Refill not Landfill
Menu

Y Newyddion Diweddaraf

Oriau a Dull Siopa

Gallwch archebdu ar-lein yn https://openfoodnetwork.org.uk/y-pantri-glas/shop

Dewiswch o gasgliad dydd Gwener neu ddydd Sadwrn

Casgliad archeb o 10yb (Dydd Gwener a Dydd Sadwrn)

Siop ar agor 10am tan 4pm Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Duydd Iau, Dydd Gwener a Dydd Sadwrn

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni trwy e-bost at ypantriglas@gmail.com. Ein nod yw ymateb i ymholiadau o fewn 24 awr.

Diolch am eich cefnogaeth barhaus.

Candace, Cathy, Fay and Stevie

Oriau Agor

Ein horiau agor:

10:00 i 16:00 Dydd Mawrth

10:00 i 16:00 Dydd Mercher

10:00 i 16:00 Dydd Iau

10:00 i 16:00 Dydd Gwener

10:00 i 16:00 Dydd Sadwrn

Archebwch ar-lein yn https://openfoodnetwork.org.uk/y-pantri-glas/shop

Dewiswch o Ddydd Gwener neu Sad a Chasgliad neu Gyflenwi (lleol yn unig)

Lleoliad a Rhif Chyswllt

Rydym wedi ein lleoli yn 19 Carmarthen Street, Llandeilo SA19 6AN

new iconphone circle 512    

Rhif Ffôn 07396 801050 

 

E-bost: ypantriglas@gmail.com

Candace Browne (Cyd-sefydlydd a Chyfarwyddwr)

Mae gan Candace gefndir mewn bioleg forol ac amgylcheddol, ac mae ganddi dros 20 mlynedd o brofiad ym maes rheoli adnoddau mewn modd cynaliadwy, ffermio cynaliadwy a systemau bwyd lleol. Ar hyn o bryd, mae’n astudio ar gyfer gradd feistr mewn Maetheg Ddynol, ac mae’n credu’n gryf mewn deietau cynaliadwy, bwydydd fel moddion a chynaeafu “chwyn” o’r ardd – iym! Mae Candace yn ddatrysydd problemau brwd, ac mae bob amser yn chwilio am ffyrdd y gall ei theulu leihau gwastraff gartref, gwastraff sy’n cael ei gasglu ar hyn o bryd hyd nes iddi gael cyfle i'w droi’n rhywbeth defnyddiol! Mae’n gyffrous iawn ynghylch y ffaith y bydd yn mynd â llai o blastig adref wrth siopa yn Y Pantri Glas – problem arall wedi’i datrys!

Cathy Pearce (Cyd-sefydlydd a Chyfarwyddwr)

Yn dilyn gyrfa ym maes TG, dihangodd Cathy rhag crafangau Llundain i ymuno â’i theulu yng Nghymru, gyda’r dymuniad i newid ei gyrfa ac ymddiddori mwy mewn bwydydd lleol, da – ei fwyta a’i dyfu. Arweiniodd cyfnod o bacio bocsys o lysiau a phwyso bwydydd cyflawn at feddwl am sut y gellid gostwng ein dibyniaeth ar blastigion untro a deunydd pecynnu gwastraff arall.