Refill not Landfill
Menu

Y Newyddion Diweddaraf

30ain Ebrill 2020

Oriau a Dull Siopa Covid-19
Gallwch archebu ar-lein yn https://openfoodnetwork/y-pantri-glas/shop
Dewiswch o ddydd Gwener neu ddydd Sadwrn a Chasgliad neu Gyflenwi (lleol yn unig)

Casgliad Dim ond 10 am— 12 hanner dydd (dydd Gwener a dydd Sadwrn)

Siopa Cerdded i fyny 12 hanner dydd - 2pm (dydd Gwener a dydd Sadwrn)
(ar yr adeg hon, efallai y byddwch chi'n dod â'ch cynwysyddion eich hun ond byddwn ni'n eu gweini a'u llenwi)

 

31ain Mawrth 2020

Bellach mae gennym siop ar-lein https://openfoodnetwork.org.uk/y-pantri-glas/shop

Er mwyn cadw ein staff a'n cwsmeriaid yn ddiogel, dim ond ar hyn o bryd y gallwn gynnig dosbarthiad lleol yn ardal Llandeilo.

Tîm bach ydyn ni, a dim ond o ganol dydd i 5pm y gallwn ni gyflawni ar brynhawn dydd Gwener a dydd Sadwrn.

Dewiswch eich diwrnod dewisol yn y Dull Llongau wrth i chi dalu.

Os ydych chi'n byw y tu allan i Llandeilo ac yn y categori bregus, byddwn yn gwneud yr hyn a allwn i'ch helpu.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni trwy e-bost i ypantriglas@gmail.com. Ein nod yw ymateb i ymholiadau o fewn 24 awr.

Ar gyfer cwsmeriaid sy'n byw y tu hwnt i le y gallwn gyflenwi ar hyn o bryd ac sy'n barod i gasglu o ardal Llandeilo, efallai y gallwn gynnig yr opsiwn i godi o ddrws y siop. E-bostiwch i drefnu hyn gyda ni, trwy apwyntiad yn unig.

Byddwn yn parhau i geisio ein gorau i weithio gyda chi i ddod o hyd i'r ateb mwyaf diogel i gael bwyd da i chi.

Diolch am eich dealltwriaeth a'ch cefnogaeth barhaus.
Candace, Cathy and Fay

 

Oriau Agor

Ein horiau agor arferol o 1af Chwefror 2020 fydd

09:30 i 17:00 o Dydd Llun i Dydd Sadwrn

 

Lleoliad a Rhif Chyswllt

Rydym wedi ein lleoli yn 19 Carmarthen Street, Llandeilo SA19 6AN

Rhif Ffôn: 01558 824672

Candace Browne (Cyd-sefydlydd a Chyfarwyddwr)

Mae gan Candace gefndir mewn bioleg forol ac amgylcheddol, ac mae ganddi dros 20 mlynedd o brofiad ym maes rheoli adnoddau mewn modd cynaliadwy, ffermio cynaliadwy a systemau bwyd lleol. Ar hyn o bryd, mae’n astudio ar gyfer gradd feistr mewn Maetheg Ddynol, ac mae’n credu’n gryf mewn deietau cynaliadwy, bwydydd fel moddion a chynaeafu “chwyn” o’r ardd – iym! Mae Candace yn ddatrysydd problemau brwd, ac mae bob amser yn chwilio am ffyrdd y gall ei theulu leihau gwastraff gartref, gwastraff sy’n cael ei gasglu ar hyn o bryd hyd nes iddi gael cyfle i'w droi’n rhywbeth defnyddiol! Mae’n gyffrous iawn ynghylch y ffaith y bydd yn mynd â llai o blastig adref wrth siopa yn Y Pantri Glas – problem arall wedi’i datrys!

Cathy Pearce (Cyd-sefydlydd a Chyfarwyddwr)

Yn dilyn gyrfa ym maes TG, dihangodd Cathy rhag crafangau Llundain i ymuno â’i theulu yng Nghymru, gyda’r dymuniad i newid ei gyrfa ac ymddiddori mwy mewn bwydydd lleol, da – ei fwyta a’i dyfu. Arweiniodd cyfnod o bacio bocsys o lysiau a phwyso bwydydd cyflawn at feddwl am sut y gellid gostwng ein dibyniaeth ar blastigion untro a deunydd pecynnu gwastraff arall.

Louise Nugent (Cyd-sefydlydd)

Mae Louise wedi meithrin amrywiaeth eang o sgiliau a gwybodaeth i ymdopi â’i theulu egnïol mawr – rhowch iddi hanner dwsin o wyau, ac mae’n debygol o wneud mayonnaise a phastai meringue lemon yn hytrach na dim ond cacen! Ar hyn o bryd, mae wrthi’n gwnïo ein bagiau siopa arbennig – mae’n bendant yn amldalentog.