Refill not Landfill
Menu

Y Newyddion Diweddaraf

Oriau a Dull Siopa

Gallwch archebdu ar-lein yn https://openfoodnetwork.org.uk/y-pantri-glas/shop

Dewiswch o gasgliad dydd Gwener neu ddydd Sadwrn

Casgliad archeb o 10yb (Dydd Gwener a Dydd Sadwrn)

Siop ar agor 10am tan 4pm Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Duydd Iau, Dydd Gwener a Dydd Sadwrn

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni trwy e-bost at ypantriglas@gmail.com. Ein nod yw ymateb i ymholiadau o fewn 24 awr.

Diolch am eich cefnogaeth barhaus.

Candace, Cathy, Fay and Stevie

Oriau Agor

Ein horiau agor:

10:00 i 16:00 Dydd Mawrth

10:00 i 16:00 Dydd Mercher

10:00 i 16:00 Dydd Iau

10:00 i 16:00 Dydd Gwener

10:00 i 16:00 Dydd Sadwrn

Archebwch ar-lein yn https://openfoodnetwork.org.uk/y-pantri-glas/shop

Dewiswch o Ddydd Gwener neu Sad a Chasgliad neu Gyflenwi (lleol yn unig)

Lleoliad a Rhif Chyswllt

Rydym wedi ein lleoli yn 19 Carmarthen Street, Llandeilo SA19 6AN

new iconphone circle 512    

Rhif Ffôn 07396 801050 

 

E-bost: ypantriglas@gmail.com

Rydym yn defnyddio cyllid torfol er mwyn helpu i godi arian i sefydlu ein siop, sy’n cynnwys:

  • Prynu biniau dosbarthu trwy ddisgyrchiant, yn ogystal â biniau sgŵp
  • Silffoedd cadarn ar gyfer y dosbarthwyr disgyrchiant
  • Cynwysyddion ar gyfer y te, y perlysiau a’r sbeisys
  • Cloriannau hunanwasanaeth integredig a system til canolog
  • Rydym am fuddsoddi mewn peiriant Nutramilk er mwyn cynhyrchu menyn cnau a llaeth cnau ffres
  • Rydym hefyd am fuddsoddi mewn malwr Mockmill, fel y gallwn falu blawd ffres ar alw, e.e. gwenith yr hydd neu flawd gwygbys/gram
  • Bydd y stoc gychwynnol a ddewiswn yn gysylltiedig â’r swm y byddwn yn ei godi. Hoffem ddechrau gyda detholiad eang er mwyn cynnig digon o ddewis i’r cwsmeriaid.

Rydym wedi gwneud cais am gymorth gan gronfa Cychwyn Busnes Sir Gâr. Byddwn hefyd yn ceisio ailgylchu neu uwchgylchu darnau eraill o ddodrefn addas ar gyfer y siop.

Mae’r siop wedi’i sefydlu fel cwmni dielw wedi’i gyfyngu trwy warant. Er y byddwn yn gweithio fel gwirfoddolwyr i ddechrau, byddwn yn gweithredu fel busnes iawn ac yn talu cyflog byw i’r staff pan fydd y siop wedi’i sefydlu.

Ewch i https://www.crowdfunder.co.uk/y-pantri-glas---llandeilo-s-zero-waste-shop i weld beth sydd gennym i’w gynnig ac i roi rhodd.

Hyd yn oed os na fyddwch yn gallu rhoi rhodd, byddem yn gwerthfawrogi pe gallech rannu ar y cyfryngau cymdeithasol neu â phobl yr ydych yn eu hadnabod – byddwch yn rhan o’n tîm gwyrdd.