Refill not Landfill
Menu

Y Newyddion Diweddaraf

30ain Ebrill 2020

Oriau a Dull Siopa Covid-19
Gallwch archebu ar-lein yn https://openfoodnetwork/y-pantri-glas/shop
Dewiswch o ddydd Gwener neu ddydd Sadwrn a Chasgliad neu Gyflenwi (lleol yn unig)

Casgliad Dim ond 10 am— 12 hanner dydd (dydd Gwener a dydd Sadwrn)

Siopa Cerdded i fyny 12 hanner dydd - 2pm (dydd Gwener a dydd Sadwrn)
(ar yr adeg hon, efallai y byddwch chi'n dod â'ch cynwysyddion eich hun ond byddwn ni'n eu gweini a'u llenwi)

 

31ain Mawrth 2020

Bellach mae gennym siop ar-lein https://openfoodnetwork.org.uk/y-pantri-glas/shop

Er mwyn cadw ein staff a'n cwsmeriaid yn ddiogel, dim ond ar hyn o bryd y gallwn gynnig dosbarthiad lleol yn ardal Llandeilo.

Tîm bach ydyn ni, a dim ond o ganol dydd i 5pm y gallwn ni gyflawni ar brynhawn dydd Gwener a dydd Sadwrn.

Dewiswch eich diwrnod dewisol yn y Dull Llongau wrth i chi dalu.

Os ydych chi'n byw y tu allan i Llandeilo ac yn y categori bregus, byddwn yn gwneud yr hyn a allwn i'ch helpu.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni trwy e-bost i ypantriglas@gmail.com. Ein nod yw ymateb i ymholiadau o fewn 24 awr.

Ar gyfer cwsmeriaid sy'n byw y tu hwnt i le y gallwn gyflenwi ar hyn o bryd ac sy'n barod i gasglu o ardal Llandeilo, efallai y gallwn gynnig yr opsiwn i godi o ddrws y siop. E-bostiwch i drefnu hyn gyda ni, trwy apwyntiad yn unig.

Byddwn yn parhau i geisio ein gorau i weithio gyda chi i ddod o hyd i'r ateb mwyaf diogel i gael bwyd da i chi.

Diolch am eich dealltwriaeth a'ch cefnogaeth barhaus.
Candace, Cathy and Fay

 

Oriau Agor

Ein horiau agor arferol o 1af Chwefror 2020 fydd

09:30 i 17:00 o Dydd Llun i Dydd Sadwrn

 

Lleoliad a Rhif Chyswllt

Rydym wedi ein lleoli yn 19 Carmarthen Street, Llandeilo SA19 6AN

Rhif Ffôn: 01558 824672

Rydym yn defnyddio cyllid torfol er mwyn helpu i godi arian i sefydlu ein siop, sy’n cynnwys:

  • Prynu biniau dosbarthu trwy ddisgyrchiant, yn ogystal â biniau sgŵp
  • Silffoedd cadarn ar gyfer y dosbarthwyr disgyrchiant
  • Cynwysyddion ar gyfer y te, y perlysiau a’r sbeisys
  • Cloriannau hunanwasanaeth integredig a system til canolog
  • Rydym am fuddsoddi mewn peiriant Nutramilk er mwyn cynhyrchu menyn cnau a llaeth cnau ffres
  • Rydym hefyd am fuddsoddi mewn malwr Mockmill, fel y gallwn falu blawd ffres ar alw, e.e. gwenith yr hydd neu flawd gwygbys/gram
  • Bydd y stoc gychwynnol a ddewiswn yn gysylltiedig â’r swm y byddwn yn ei godi. Hoffem ddechrau gyda detholiad eang er mwyn cynnig digon o ddewis i’r cwsmeriaid.

Rydym wedi gwneud cais am gymorth gan gronfa Cychwyn Busnes Sir Gâr. Byddwn hefyd yn ceisio ailgylchu neu uwchgylchu darnau eraill o ddodrefn addas ar gyfer y siop.

Mae’r siop wedi’i sefydlu fel cwmni dielw wedi’i gyfyngu trwy warant. Er y byddwn yn gweithio fel gwirfoddolwyr i ddechrau, byddwn yn gweithredu fel busnes iawn ac yn talu cyflog byw i’r staff pan fydd y siop wedi’i sefydlu.

Ewch i https://www.crowdfunder.co.uk/y-pantri-glas---llandeilo-s-zero-waste-shop i weld beth sydd gennym i’w gynnig ac i roi rhodd.

Hyd yn oed os na fyddwch yn gallu rhoi rhodd, byddem yn gwerthfawrogi pe gallech rannu ar y cyfryngau cymdeithasol neu â phobl yr ydych yn eu hadnabod – byddwch yn rhan o’n tîm gwyrdd.